Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Općenito o brodu

Preddiplomski studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR208

Predavanja, vježbe

Temeljni predmet

I

I

30 / 0 / 0


1 - predavanja
1 - samostalno učenje i konzultacije)

Prof. dr. sc. Roko MarkovinaCilj kolegija je naučiti studente temeljnim brodograđevnim znanjima i brodograđevnom terminologijom. Daju se osnove iz konstrukcijsko-tehničkih osobenosti broda, kao plovnog objekta, s posebnim naglaskom na ribarski brod, kao i o tipovima brodova, glavnim izmjerama i zakonima plovnosti, stabilitetom, hidrostatikom i hidrodinamikom broda, opterećenjima brodske konstrukcije, materijalima za gradnju broda, konstruktivnim elementima broda, opremom broda, njegovom gradnjom i ispitivanjima, te održavanjem i popravkom, kako bi student u praksi mogao ispravno koristiti brod, kao jedan od osnovnih sredstava u morskom ribarstvu.