Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Tehnike podvodnih istraživanja

Preddiplomski, Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora, Morsko ribarstvo

Izborni

SMR209

Predavanja, seminari, vježbe

Specijalistički predmet

I, II

I, III

45 / 15 / 30


3 - predavanja
2 - vježbe i praktični rad
1 - seminari i samostalno učenje

Prof. dr. sc. Alen SoldoSavladavanjem ovog predmeta studenti se upoznaju sa modernim tehnikama u podvodnom istraživanju morskog ekosustava. U predmetu su obuhvačena podvodna istraživanja djelovanja ribolovnih alata na ribe i druge morske organizme, te morsko dno. Također, ovaj predmet upoznaje studente i sa tehnikama podvodnog istraživanja ostalih aktivnosti koje se u morskom ekosustavu poduzimaju, naročito onih koje utječu na njegovo onečišćenje i uništenje.