Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Biologija i ekologija ihtioplanktona

Preddiplomski, Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora, Morsko ribarstvo

Izborni

SMR311

Predavanja, vježbe

Napredni predmet

I, III

I, V

30 / 0 / 15


1,5 - predavanja i vježbe
2,5 - samostalno učenje i konzultacije

Prof. dr. sc. Jakov DulčićSavladavanjem ovog predmeta stječu se praktična i teoretska znanja i vještine koje su potrebite da se može razumjeti problematika iz djelatnosti morskog ribarstva te obavljati poslovi (u znanstvenim ustanovama i tvrtkama koje obavljaju izlov i preradu ribe) koji se odnose na akvakulturu i procjene živih bogatstava mora te poslovi koji se odnose na racionalno gospodarenje živim bogatstvima mora.