Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Gospodarski ribolov na moru

Diplomski sveučilišni studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR405

Predavanja s vježbama i praktičnim radom na moru

Temeljni predmet

I

I, II

60 / 30 / 30


4 - predavanja, seminari i vježbe
6 - samostalno učenje i konzultacije

Prof. dr. sc. Alen SoldoSavladavanjem ovog predmeta stječu se praktična i teoretska znanja i vještine koje su potrebne da se može razumijeti problematika iz djelatnosti gospodarskog ribolova na moru i njegovog živog bogatstva i obavljati poslovi koji se odnose na racionalno gospodarenje tim bogatstvima i ocjenu djelovanja gospodarskog ribolova na stanje naselja morskih organizama, reguliranje ribolova, projektiranje, konstruiranje i izradu ribolovnih alata, obavljanje i organiziranje gospodarskog ribolova, kao i obavljanje inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz oblasti morskog ribarstva.