Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Uzgoj riba i drugih morskih organizama

Diplomski sveučilišni studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR406

Predavanja, vježbe

Temeljni predmet

I

I, II

60 / 15 / 15


5 - predavanja i vježbe
3 - samostalno učenje i konzultacije

Prof. dr. sc. Ivan KatavićKompetencije u korištenju temeljnih bioekoloških i tehnoloških znanja za potrebe pokretanja i unapređenja marikulture