Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Razmnožavanje morskih organizama

Diplomski sveučilišni studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR409

Predavanja s vježbama

Napredni predmet

I

I

30 / 0 / 30


2 - predavanja i vježbe
3 - samostalno učenje uz konzultacije

Doc. dr. sc. Josipa FerriSvladavanjem ovog predmeta stječu se opća znanja o reprodukciji riba i školjkaša, tijeku oogeneze i spermatogeneze. Upoznaje se životni ciklus riba i školjkaša u uzgoju, te reprodukcija riba i bezkralježnjaka u zatočeništvu. Ovladava se tehnološkim znanjima o primjeni hormonalnih tretmana. I utjecanju na reprodukciju manipulacijom ekoloških čimbenika. Student stječe teorijske i praktične osnove za rad na umjetnom mriještenju morskih organizama u mrijestilištu.