Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Primijenjena ihtiologija

Diplomski sveučilišni studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR412

Predavanja i seminarski radovi

Temeljni predmet

I

I

30 / 30 / 0


2 - predavanja
3 - seminarski radovi

Prof. dr. sc. Sanja Matić SkokoSavladavanjem ovog predmeta stječu se teoretska i praktična znanja o oblicima i načinima upravljanja ihtionaseljima ili populacijama riba na zaštićenim područjima, zaštiti rijetkih i ugroženih vrsta, obnavljanju ihtiofaune na iskorištavanim područjima, te o utjecaju inter- i intraspecijskih odnosa na stanje populacija riba (uglavnom s aspekta trofičkih međuodnosa).