Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Tehnologija hlađenja i smrzavanja morskih organizama

Diplomski sveučilišni studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR413

Predavanja s vježbama

Napredni predmet

I

I

30 / 0 / 15


1 - predavanja
1 - praktični rad
1 - samostalno učenje uz konzultacije

Doc. dr. sc. Vida ŠimatStudente se podučava tehnologijama hlađenja i smrzavanja, te načinima skladištenja i transporta morskih organizama koji se primjenjuju u ribljoj industriji. Studenti se upoznavaju i s tehnologijom prerade morskih organizama konfekcioniranjem, te konfekcionirani proizvodi. Student se osposobljava za prihvat, tretman, manipulaciju i konfekcioniranje morskih organizama.