Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Eutrofikacija, proizvodnost mora i ribolov

Diplomski sveučilišni studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR416

Predavanja

Specijalistički predmet

I

I

30 / 0 / 0


1 - predavanja
2 - samostalno učenje uz konzultacije

Prof. dr. sc. Ivona Marasović



Kroz ovaj kolegij studenti će upoznati pozitivne i negativne posljedice procesa eutrofikacije na ekosustav, odnosno utjecaj na primarnu i sekundarnu proizvodnju ekosustava.