Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Zoologija mora

Diplomski sveučilišni studijski program

Morsko ribarstvo

Izborni

SMR420

Predavanja s vježbama

Specijalistički predmet

I

I

30 / 0 / 30


2 - predavanja i vježbe
3 - za samostalno učenje uz konzultacije

Doc. dr. sc. Marija DespalatovićCilj ovog studijskog predmeta je upoznavanje studenata s osnovama biologije i ekologije životinjskih skupina koje žive u moru, te njihovom klasifikacijom. Stećeno znanje je neophodno za kompleksno sagledavanje problematike u budućem radu u oblasti morskog ribarstva.