Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za studije mora

Studijski program

  

Marikultura i okoliš

Diplomski sveučilišni studijski program

Biologija i ekologija mora, Morsko ribarstvo

Obavezni

SMR513

Predavanja, laboratorijske vježbe, terenski rad

Napredni predmet

I, II

I, III

30 / 0 / 30


3 - predavanja, samostalno učenje
2 - konzultacije, angažiranost u izradi seminara i raspravama tijekom njihove prezentacije

Prof. dr. sc. Ivan KatavićUpoznati studente s osnovnim prostornim i bioekološkim varijablama potrebnim za planiranje i održivo upravljanje marikulturom i usklađivanje s interesima drugih korisnika, te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš.