Novosti

Dan Sveučilišnog odjela za studije mora

22. svibnja 2022.

🌊 Svim djelatnicima, studentima i suradnicima čestitamo Dan Sveučilišnog odjela za studije mora!!!!! 🌊

 

Sveučilišni odjel za studije mora osnovan je Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu 22. svibnja 1998. godine kao Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Splitu.

Odlukom istog vijeća, 13. srpnja 1998. godine, a na prijedlog Senata Sveučilišta u Splitu, naziv je promijenjen u Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu. U sklopu Odjela su se tada izvodila tri dodiplomska sveučilišna studija: Pomorski sustavi i procesi, Biologija i ekologija mora i Morsko ribarstvo.

Nadalje, odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 15. svibnja 2003., dodiplomski sveučilišni studij Pomorski sustavi i procesi izdvaja se iz sastava Odjela za studij mora i pomorstva i pripaja novoosnovanom Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a Odjel za studij mora i pomorstva mijenja naziv u Odjel za studij mora.

Odjel je zatim Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu 26. siječnja 2006. godine promijenio naziv u Sveučilišni studijski centar za studije mora, a pet godina nakon toga, Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu 26. rujna 2011. godine, naziv je promijenjen u Sveučilišni odjel za studije mora, kojeg Odjel nosi i danas.

#SOSM Sveučilišni odjel za studije mora