Student association Oceanus

O udruzi

 

U siječnju 2006. godine grupa studenata Sveučilišnog odjela za studije mora osnovala je udrugu OCEANUS, kao neprofitnu udrugu koja okuplja ambiciozne i kreativne studente Sveučilišnog odjela za studije mora.

Ciljevi i djelatnosti udruge

Ciljevi i djelatnosti udruge

Osnovni ciljevi Udruge su promicanje biologije i tehnologije mora te morskog ribarstva kao struke, poticanje i unapređenje kulturnih, zabavnih, sportskih i edukativno-istraživačkih djelatnosti studenata; vrednovanje, očuvanje i zaštita prirode i biološke raznolikosti te doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Udruga potiče istraživačke djelatnosti u biologiji i ribarstvu, organiziranje stručnih izleta za svoje članove, organiziranje tribina, skupova, seminara i sl., pokretanje projekata koji imaju za cilj unapređenje biologije, ekologije, ribarstva i studentskog života, aktivnu suradnju i sudjelovanje u akcijama i programima sa studentskim i drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu.

Ustrojstvo

Ustrojstvo

 

Predsjednica: Kristina Odžak

Dopredsjednica: Barbara Barbir

Tajnica: Katarina Dražić

Upravni odbor (uz Predsjednicu, Dopredsjednicu i Tajnicu): Bruno Šverko, Branimir Jurun

Nadzorni odbor: Marija Pavić, Tonka Torlak, Luka Žuvić

 

Članstvo

Članstvo

 

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno te ima tri vida: redovno članstvo, izvanredno članstvo i počasno članstvo. Članstvo se ostvaruje uplatom članarine u iznosu od 50,00 kn koja se obnavlja svake akademske godine.

Pronađite nas na društvenim mrežama: