Student union

Članovi studentskog zbora Sveučilišnog odjela za studije mora su:

 

1.Stjepan Ćurin, član   

Roko Grubšić, zamjena

 

2.Tonka Dujmović, član         

Karla Radojković, zamjena

 

3.Larisa Bogdanov, član           

Antonia Vuka, zamjena

 

 4. Marino Jakus, član     

Katarina Jelušić, zamjena

 

 

e-mail: sz.studijmora@gmail.com

 

Studenti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe mogu podijeliti s nama na

 

sz.studijmora@gmail.com.

Studentski zbor

Studentski zbor

 

Studentski zbor je studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenata, sudjeluje u odlučivanju u tijelima visokog učilišta i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja. Studenti sudjeluju u upravljanju visokim učilištem kroz studentski zbor kao izborno predstavničko tijelo studenata visokog učilišta. Visoka učilišta dužna su studentskom zboru i studentskom pravobranitelju osigurati prostor za rad, sufinancirati njihovu djelatnost, pružati im administrativno-tehničku pomoć, te osigurati zakonitost rada studentskog zbora, zakonito i pravodobno provođenje studentskih izbora i omogućiti svim studentima ravnopravno sudjelovanje u izborima.