Novosti

Obavijest o prijavama na natječaj i upisima na diplomske studije

15. rujna 2020.

                                       SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA

 

Adresa:                     Ruđera Boškovića 37, 21000 Split

Tel:                            021/510-190

URL:                          http://more.unist.hr/

E - mail:                    vpanadic@unist.hr

Žiro račun:               HR0524070001100578938, model: 02, poziv na broj: 680

 

PRIJAVE

Prijave za upis na diplomske studije Odjela se primaju u Studentskoj službi od 14. do 25. rujna 2020. u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

Za prijavu je potrebno priložiti:

  • obrazac prijave na natječaj (dostupan u Studentskoj službi Sveučilišnog odjela za studije mora)
  • izvornik (original) domovnice ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
  • izvornik (original) svjedodžbe ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju,
  • ovjereni prijepis ocjena ostvarenih tijekom preddiplomskog studija s izračunatim prosjekom,
  • ovjereni nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom fakultetu ili odjelu),
  • potvrdu o prebivalištu (preslika osobne iskaznice za pristupnike s područja Splita) uz predočenje orginala osobne iskaznice.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem prosjeka ocjena i duljine studiranja preddiplomskog studija. Prednost pri upisu imaju pristupnici s manjim brojem razlikovnih predmeta.

Rang lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena 30. rujna 2020. na web stranicama Odjela (http://more.unist.hr/).

 

UPIS

Upisi studenata obavljat će se 1. – 2. listopada 2020.  u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Za upis je potrebno priložiti:

  • dvije fotografije veličine 35 mm x 45 mm,
  • dokaz o uplati troškova upisnine u iznosu od 400,00 kn.