Studenti s invaliditetom

Kako bi se sadašnjim i budućim studentima s invaliditetom osigurali uvjeti za kvalitetno i jednako dostupno obrazovanje te uspješno studiranje, Sveučilište u Splitu je imenovalo posebne povjerenike/koordinatore na pojedinim sastavnicama kako bi olakšali komunikaciju između studenata s invaliditetom i nastavnog te administrativnog osoblja na pojedinoj sastavnici. Povjerenicima se studenti mogu obratiti radi ostvarivanja svojih prava vezanih uz prilagodbu nastave i ispita, te za bilo kakva druga pitanja i informacije.

 

Studente s invaliditetom opisujemo kao sve studente koji zbog bolesti ili oštećenja (bez obzira na rješenje o invalidnosti) imaju teškoća u realizaciji svakodnevnih akademskih aktivnosti. To uključuje studente:

  • s oštećenjima vida
  • s oštećenjima sluha
  • s tjelesnim invaliditetom
  • s višestrukim oštećenjima
  • s kroničnim bolestima (dijabetes, astma, epilepsija, alergije…)
  • sa psihičkim poremećajima i bolestima (shizofrenija, depresija…)
  • s teškoćama u učenju (disleksija, disgrafija, ADHD i sl.)
  • s ostalim zdravstvenim stanjima ili teškoćama koje mogu utjecati na tijek studija.

 

Povjerenik za studente s invaliditetom Sveučilišnog odjela za studije mora je izv. prof. dr. sc. Vida Šimat