Rast i razvoj

Sveučilišni odjel za studije mora je visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova usmjerena obrazovanju visokokvalitetnog i stručnog kadra iz područja morskog ribarstva, biologije, ekologije, zaštite i tehnologije mora te istraživanju mora i njegovih bioloških bogatstava. Danas se pri Odjelu izvode studiji na svim sveučilišnim razinama te se razvija znanstvena i stručna djelatnost u području biotehničkih znanosti.

 

Sveučilišni odjel za studije mora osnovan je Odlukom Upravnog vijeća Sveučilišta u Splitu 22. svibnja 1998. godine kao Odjel za pomorstvo Sveučilišta u Splitu. Odlukom tog istog vijeća od 13. srpnja 1998. godine, a na prijedlog Senata Sveučilišta u Splitu, naziv je promijenjen u Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu. U sklopu Odjela su se tada nalazila tri dodiplomska sveučilišna studija, i to: Pomorski sustavi i procesi, Biologija i ekologija mora i Morsko ribarstvo, koji je zapravo pripojen Odjelu prestankom rada Odjela pomorsko-ribarske tehnologije. Navedeni Odjel, kao začetnik današnjeg Sveučilišnog odjela za studije mora, je rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture od 5. lipnja 1991. godine organiziran pri tadašnjem Pomorskom fakultetu Dubrovnik, Studij u Splitu, a organizaciju i izvođenje nastave su osiguravali Pomorski fakultet Dubrovnik i Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Studij je trajao četiri godine uz stjecanje akademskog zvanja diplomirani inženjer pomorskog prometa, smjer pomorsko-ribarska tehnologija, a prvi studenti su se upisali davne 1991./92. akademske godine.

 

Nadalje, odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 15. svibnja 2003., dodiplomski sveučilišni studij Pomorski sustavi i procesi izdvaja se iz sastava Odjela za studij mora i pomorstva i pripaja novoosnovanom Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a Odjel za studij mora i pomorstva mijenja naziv u Odjel za studij mora. Odjel je zatim Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu 26. siječnja 2006. godine promijenio naziv u Sveučilišni studijski centar za studije mora. Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu od 26. rujna 2011. godine, naziv je promijenjen u Sveučilišni odjel za studije mora, kojeg Odjel nosi i danas.

 

Današnje sjedište Odjela je u Splitu, na adresi Ruđera Boškovića 37, u Zgradi tri fakulteta (sveučilišni kampus).