Novosti

UKRATKO O ODJELU

Studijski programi:

Prijeddiplomski sveučilišni studij Biologija i tehnologija mora - 3 godine (180 ECTS)

Diplomski sveučilišni studij Morsko ribarstvo - 2 godine (120 ECTS)

Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita mora - 2 godine (120 ECTS)

Doktorski studij Primijenjene znanosti o moru - 3 godine (180 ECTS) 

Diplomski sveučilišni studij Marine Fishery - 2 godine (120 ECTS)

 

Nastavne baze: Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC), Društvo istraživača mora 20000 miljaInstitut za oceanografiju i ribarstvoJavna ustanova More i kršPrirodoslovni muzej SplitUdruga za prirodu,okoliš i održivi razvoj SunceJavna ustanova Park prirode Lastovsko otočjeJavna ustanova Park prirode Telašćica.

Stručna praksa organizirana u nastavnim bazama i u drugim ustanovama kao što su Sardina d.o.o., Centaurus d.o.o., Conex-Trade d.o.o., Samsara d.o.o., Cromaris d.o.o., Ancora Commerce d.o.o., Pecten d.o.o..

 

Odjel aktivno provodi međunarodni program Erasmus+.

Odjel je aktivan u provođenju različitih nacionalnih i međunarodnih projekata.

Studentski zbor predstavlja studente Odjela, štiti interese studenata te sudjeluje u odlučivanju i u upravljanju.

 

Zašto studirati na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu?

 

Facebook

 

Marine Fishery video

 

 

Preddiplomski studij

Biologija i tehnologija mora

Biologija i tehnologija mora

 

More je značajan resurs svake pomorske zemlje koji može pridonijeti gospodarskoj dobrobiti zemlje i standardu građana na različite načine kao što su iskorištavanje živih i neživih bogatstava, uzgoj organizama, turizam i pomorstvo. Neke od navedenih aktivnosti nisu kompatibilne i jedna drugoj mogu štetiti. Zbog toga su u strategiji razvoja države koja je orijentirana moru neophodni stručnjaci koji će znati iskorištavati more na održiv način za dobrobit ljudi i morskih ekosustava.

Saznaj više
Diplomski studij

Morsko ribarstvo

Morsko ribarstvo

 

Morsko ribarstvo je složena gospodarska djelatnost, koja nije samo podložna utjecaju različitih biotičkih i abiotičkih čimbenika koji uvjetuju njegovo odvijanje i usmjeravaju njegov razvoj, već je za pravilno gospodarenje i zaštitu obnovljivih bogatstava mora potrebito voditi računa i o biotehnološkim, tehničkim, ekonomskim, pravnim i svim drugim aspektima koji odlučujuće utječu na njegov razvoj. Ribe i drugi morski organizmi su, kao objekti ulova i sakupljanja, predmet interesa morskog ribarstva.

Saznaj više
Diplomski studij

Ekologija i zaštita mora

Ekologija i zaštita mora

 

Priroda različitih poslova vezanih za istraživanje, kontrolu i zaštitu morskih ekosustava, kao i upravljanje i gospodarenje njegovim resursima, zahtijeva i hijerarhijsku strukturu djelatnika s obzirom na njihovu razinu osposobljenosti za obavljanje određenih poslova, a koja mora biti posljedica stečenih znanja i vještina. Diplomski sveučilišni studij ima za cilj obrazovanje kadrova s većim kompetencijama i višom razinom samostalnog odlučivanja.

 

Saznaj više
GRADUATE STUDY

Marine Fishery

Marine Fishery

Marine fishery is a complex economic activity which is not only subjected to the influence of various biotic and abiotic components that affect its functioning and determine its development. Proper management and protection of renewable resources implies taking into account biotechnological, technical, economic, legal and many other aspects. Therefore, when it comes to proper and responsible management and protection of renewable marine resources, development of fishing activities...

See More

Nastavne baze

Važnu komponentu studijskih programa Odjela predstavlja stručna praksa tijekom koje studenti unaprjeđuju znanja i stječu kompetencije koje su u skladu sa zahtjevima tržišta rada.

Saznaj više

Razmjena studenata

ERASMUS je dio Programa za cjeloživotno učenje koji je usmjeren na visokoškolsko obrazovanje u okviru kojeg je moguće sudjelovati u individualnoj mobilnosti te u europskim obrazovnim projektima.

Saznaj više

Studentski zbor

Studenti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe mogu podijeliti s nama na sz.studijmora@gmail.com

Saznaj više