Novosti

Odluka o raspisivanju izbora za članove Studentskog zbora Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu

11. rujna 2020.

Raspisuju se izbori za članove Studentskog zbora Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.