Program 1. Semestar

Obvezni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Primijenjena ihtiologija
  30
  0
  30
  5
 • Integralno upravljanje obalnim zonama
  30
  15
  0
  4
 • Gospodarenje živim bogatstvima mora
  30
  15
  15
  5
 • Terenska nastava
  6
 • Ukupno obvezni
  90
  0
  60
  17

Izborni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Botanika mora
  30
  0
  30
  5
 • Zoologija mora
  30
  0
  30
  5
 • Biologija i ekologija ihtioplanktona
  30
  0
  15
  4
 • Tehnike podvodnih istraživanja
  30
  0
  15
  4
 • Razmnožavanje morskih organizama
  30
  0
  30
  5
 • Ekologija i zaštita morskog okoliša
  30
  0
  30
  5
 • Parazitologija morskih organizama
  15
  15
  0
  3
 • Tehnologija hlađenja i smrzavanja morskih organizama
  30
  0
  15
  3
 • Genetika populacija morskih organizama
  30
  0
  0
  3
 • Eutrofikacija, proizvodnost mora i ribolov
  30
  0
  0
  3
 • Modeliranje i simulacije u ribarstvu
  30
  0
  15
  4
 • Ekologija estuarija
  15
  15
  0
  3