List of teachers

Popis nastavnika - obvezni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Uvod u primijenjene prirodne znanosti o moru - Glamuzina
  5
 • Uvod u biotehničke znanosti o moru - Šifner Krstulović
  5
 • Metode znanstveno-istraživačkog rada - Soldo
  5
 • Ukupno obvezni
  15

Popis nastavnika - izborni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Statističke metode i obrada podataka - Škeljo
  4
 • Međunarodno pravo mora - Barić Punda
  4
 • Legislativa u području zaštite okoliša i ribarstva - Soldo
  4
 • Ekonomika zaštite okoliša - Gugić
  4
 • Ekonomija morskih bogatstava - Gugić
  4
 • Onečišćenje mora - Krželj
  4
 • Studije o utjecaju na okoliš - Jelić Mrčelić
  4
 • Balastne vode - Pečarević
  4
 • Onečišćenje brodovima - Bratoš Cetinić
  4
 • GIS u primijenjenim znanostima o moru
  4
 • Konzervacijska ekologija - Pečarević
  4
 • Mikrobni procesi u moru - Ordulj
  4
 • Embriologija i genetika morskih organizama
  4
 • Dinamika populacija morskih organizama - Škeljo
  4
 • Zaštićena morska područja - Popović Perković
  4
 • Ekološko modeliranje - Slišković
  4
 • Metode u ekologiji - Krželj
  4
 • Genetika populacija morskih organizama
  4
 • Gospodarenje živim bogatstvima mora - Škeljo
  4
 • Odgovorni ribolov i njegovo reguliranje - Soldo
  4
 • Utjecaj ribolova na zajednice u moru - Šifner Krstulović
  4
 • Biologija i ekologija iskorištavanih vrsta - Ferri
  4
 • Jadranska ihtiofauna - Ferri/Bartulović
  4
 • Otrovni organizmi u moru - Šifner Krstulović
  4
 • Primjena oceanografije u ribarstvu i marikulturi - Leder
  4
 • Tehnologija proizvoda ribarstva - Šimat
  4
 • Mikrobiološki i toksikološki aspekti higijenske ispravnosti hrane morskog podrijetla - Šimat
  4
 • Marketing u ribarstvu - Gugić
  4
 • Sirovine morskog podrijetla u kemijskoj industriji i medicini - Tomšić
  4
 • Povijesni pregled istraživanja mora i morskog ribarstva - Ferri
  4
 • Tehnike podvodnih istraživanja - Soldo
  4
 • Trendovi u marikulturi - Bratoš Cetinić
  4
 • Biologija, ekologija i uzgoj novih planktonskih vrsta u marikulturi - Mikuš
  4
 • Kontrolirana reprodukcija morskih organizama - Glamuzina
  4
 • Genetičke metode u akvakulturi - Glamuzina
  4
 • Uzgoj morskih beskralješnjaka - Bratoš Cetinić
  4
 • Uvođenje novih vrsta u marikulturu - Dobroslavić
  4
 • Biološko-ekološke značajke uzgajanih školjkaša - Bratoš Cetinić
  4
 • Hranidba riba u marikulturi - Tomšić
  4
 • Biologija i uzgoj rakova - Pečarević
  4
 • Sinergijski aspekti marikulture i ribarstva - Bartulović
  4
 • Marikultura i okoliš - Bratoš Cetinić
  4
 • Biologija, ekologija i uzgoj glavonožaca - Šifner Krstulović/Tomšić
  4
 • Ukupno izborni
  172