Novosti

Dekanski rok 2022.

13. rujna 2022.

Pročelnik Odjela donio je Odluku o organiziranju Dekanskog roka za studente preddiplomskog i diplomskih studija Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.  Dekanski rok će se održati 27. rujna 2022. godine.

 

Studenti se moraju držati sljedećih napomena:

- studenti smiju prijaviti i polagati samo jedan ispit u dekanskom roku;

- studenti su dužni ispit prijaviti u studentskoj referadi najkasnije do 23. rujna 2022. do 12:00 sati.

 

O točnom vremenu i mjestu održavanja prijavljenog ispita će studenti biti obaviješteni od predstojnika studija.