Novosti

FAIRSEA - Fisheries in the Adriatic Region – a Shared Ecosystem Approach

13. ožujka 2019.
FAIRSEA - Fisheries in the Adriatic Region – a Shared Ecosystem Approach

FAIRSEA projekt usmjeren je na ribarstvo, važnu gospodarsku djelatnost u Jadranskom moru, posebno zbog njegove snažne kulturne, socijalne i ekonomske uloge u regionalnim obalnim zajednicama.
Opći cilj projekta je poboljšanje uvjeta za uvođenje inovativnih pristupa za održivo upravljanje ribarstvom u Jadranskom moru temeljeno na razmjeni znanja i dijeljenju dobrih praksi među partnerima.
Glavni rezultat projekta bit će razvoj integrirane platforme za kvantitativni ekosustavni pristup ribarstvu, koji nadilazi teritorijalne granice te stavlja naglasak na interdisciplinarnost.
Platforma će objedinjavati biološko-ekološke procese i fizikalno-kemijske procese, kao i primarnu proizvodnju, dinamiku resursa uključujući njihovu interakciju te bio-ekonomske aspekte ribarstva.
Ova visokotehnološka i inovativna platforma koristit će se kao alat za planiranje pomoću kojega će se moći testirati različiti pristupi upravljanju ribarstvom na lokalnoj razini i na razini cijelog Jadrana. Platforma je osmišljena kao znanstvena osnova za predlaganje i procjenu zajedničkih upravljačkih odluka na nacionalnoj i međunarodnoj razini nastalih suradnjom: zakonodavnih institucija, stručnjaka i dionika ribarskog sektora. Projektom će se omogućiti dobivanje odgovora o referentnim točkama, najboljim praksama i uputama za optimiziranje između ekološke i socio-ekonomske održivosti sektora ribarstva na području Jadrana.
Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu uključen je u sve radne pakete projekta te je, između ostalog, odgovoran za organizaciju naprednog tečaja (ljetne škole) o kvantitativnim metodama s primjenom u ekosustavnom pristupu ribarstvu, koji je predviđen u sklopu aktivnosti WP3: Mapiranje, standardiziranje, dijeljenje i poboljšanje sposobnosti ekosustavnog pristupa ribarstvu.

Projekt FAIRSEA se financira u okviru Interreg V-A IT-HR CBC Programa (Prioritetna os 1- Blue innovation).
Nositelj projekta je Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - OGS, a uključeno je 11 partnera iz Italije i Hrvatske.

Ukupni proračun projekta: 2.060.000,00 eura (ERDF+Nacionalno sufinanciranje)
Sredstva Programa: 1.751.000 eura (ERDF)
Početak projekta: 01. siječnja 2019.
Kraj projekta: 28. veljače 2021.