Novosti

Javna obrana doktorskog rada IGORA GLAVIČIĆA

2. ožujka 2021.

Javna obrana doktorskog rada Igora Glavičića pod naslovom: „Struktura ribljih naselja na okomitim koraligenim staništima u Hvarskom kanalu“ održat će se dana 12. ožujka 2021. godine u 12.30 sati u učionici A302.