Novosti

Javna obrana doktorskog rada JELENE VLAHOVIĆ

1. ožujka 2023.

Javna obrana doktorskog rada JELENE VLAHOVIĆ

pod naslovom:

 

„Proizvodnja i rafinacija visoko kvalitetnog ulja iz ribljih nusproizvoda“

 

održat će se dana 07. ožujka 2023. godine u 12.00 sati u maloj vijećnici Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, u Zgradi Tri fakulteta, Ruđera Boškovića 37, Split pred članovima Povjerenstva za obranu doktorskog rada u sastavu:

 

 

Izv. prof. dr. sc. Mirela Petrić, predsjednik

 

Doc. dr. sc. Danijela Skroza, član

 

Izv. prof. dr. sc. Ivana Generalić Mekinić, član

 

Doc. dr. sc. Željka Trumbić, zamjena člana.