Novosti

Mladen Šolić (2021) Ekologija u brojkama: ekološki modeli i njihova primjena u konzervacijskoj ekologiji

23. veljače 2021.

Prof. dr. sc.  Mladen Šolić, dugogodišnji profesor Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu uskoro će predstaviti novu knjigu naziva "Ekologija u brojkama: ekološki modeli i njihova primjena u konzervacijskoj ekologiji".

 

Ekologija u brojkama daje pregled klasičnih ekoloških modela kojima je zajednički nazivnik konzervacijska biologija/ekologija, odnosno ekološki principi na kojima se temelje promišljanja o strategijama zaštite vrsta, iskorištavanih populacija, staništa, ekosustava i krajobraza, te održivog upravljanja prirodnim resursima. Ovako koncipirana knjiga namijenjena je studentima i znanstvenicima, posebice onima koji se bave problemima kao što su zaštita vrsta i staništa, kontrola štetnih vrsta, gospodarenje živim resursima u ribarstvu, lovstvu, šumarstvu i sl. Predstavljeni modeli u pravilu imaju heurističku prirodu i njihova glavna uloga je edukacijska budući da predstavljaju moćan alat za bolje razumijevanje ekoloških procesa, te mogu biti poticajni za osmišljavanje istraživanja i definiranje novih problema.

 

Sastavni dio knjige su 34 interaktivna modela koja korisniku omogućavaju samostalno istraživanje ekoloških procesa koje ovi modeli tretiraju, mijenjanje varijabli modela i opažanje efekata tih promjena na rezultatima modela (rezultati su uvijek prikazani grafički što olakšava njihovo praćenje), što će dodatno pomoći boljem razumijevanju ekoloških koncepata i procesa.

 

Prijelom knjige je zanimljiv jer je dvostran, dakle može se čitati s obje strane. Na jednoj strani su teorijske podloge za predstavljene modele, a s duge strane su upute za rad s interaktivnim modelima koje uključuju različita pitanja i zadatke, potiču korisnika da mijenja varijable modela i samostalno donosi zaključke o promjenama rezultata.

U dogovoru s profesorom, biti će organizirano predstavljanje knjige čemu se veselimo.

 

Čestitamo!