Novosti

Natječaj

20. prosinca 2017.

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

  1. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora-prvi izbor, iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), grana ribarstvo na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
  2.  za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija, grana sigurnost i kvaliteta hrane na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

    Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15.) te uvjete sukladno Odluci Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (N.N.106/06, 122/17).


Pristupnici uz prijavu na natječaj trebaju priložiti:
- životopis
- dokaz o državljanstvu
- presliku diplome o stečenom akademskom stupnju
- popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova
- prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti
- rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu
- dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina) za strane državljane.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se na adresu:

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni odjel za studije mora
Ruđera Boškovića 37
P.P. 190
21 000 SPLIT