Novosti

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij

20. prosinca 2017.

SVEUČILIŠTE U SPLITU I SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

o b j a v l j u j u

 

N A T J E Č A J

za upis studenata na

 

POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

 

 • Naziv studija: PRIMIJENJENE ZNANOSTI O MORU

  Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
  ECTS: 180

  Uvjeti upisa:

  - završen diplomski ili magistarski studij iz znanstvenog područja prirodnih ili biotehničkih znanosti ili iz srodnih područja,
  - upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz drugih znanstvenih područja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje diferencijalnih ispita o čemu donosi odluku Vijeće poslijediplomskog studija,
  - prosjek ocjena najmanje 3,6 a iznimno može biti i 3,0 i u tom slučaju pristupnik mora priložiti 2 relevantne preporuke, od kojih jedna mora biti od voditelja diplomskog studija.
   
 • Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: Doktor znanosti (dr. sc.) iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti ili doktor znanosti (dr. sc.) iz područja biotehničkih znanosti, polje interdisciplinarne biotehničke znanosti, ekvivalent Ph. D.

  Prijava treba sadržavati:

  - popunjeni obrazac za prijavu na doktorski studij na hrvatskom ili engleskom jeziku,
  - ovjerenu presliku diplome diplomskog studija, a magistri znanosti i diplome o stečenom stupnju magistra znanosti,
  - prijepis ocjena s prosjekom ocjena diplomskog studija, bez ocjene diplomskog rada, a magistri znanosti i prijepis ocjena s prosjekom ocjena magistarskog studija, bez ocjene magistarskog rada,
  - dokaz o znanju engleskog jezika,
  - presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu za strane državljane,
  - životopis,
  - popis objavljenih znanstvenih radova,
  - rješenje o priznavanju kvalifikacije stečene u inozemstvu (samo za diplomu stečenu
  na stranom sveučilištu),
  - obrazloženje razloga za upis na doktorski studij (opis svog znanstvenog interesa i prijedlog doktorskog istraživanja),
  - potvrda tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova školarine, ako troškove studija plaća tvrtka ili ustanova.
  Broj slobodnih mjesta: 10

 

Visina školarine: 15.000,00 kn za I., 15.000,00 kn za II. te 10.000,00 kn za III. akademsku godinu doktorskog studija.

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj: 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, Ruđera Boškovića 37, P.P. 190, 21000 Split.

 

Detaljnije informacije: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, Ruđera Boškovića 37, P.P. 190, 21000 Split; tel. 021 510 198, e-mail: matilda.mamic@unist.hr ili na internet adresi Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu more.unist.hr, Sveučilišta u Dubrovniku www.unidu.hr.