Novosti

Natječaj za upis studenata na Poslijediplomski sveučilišni studij Primijenjene znanosti o moru

8. srpnja 2021.

SVEUČILIŠTE U SPLITU I SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

 

o b j a v l j u j u

 

N A T J E Č A J

za upis studenata na

 

POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ

 

Naziv studija: PRIMIJENJENE ZNANOSTI O MORU

 

Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)

ECTS: 180

 

Uvjeti upisa:

 

 • završen diplomski ili magistarski studij iz znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti ili iz srodnih područja,
 • upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz drugih znanstvenih područja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje diferencijalnih ispita o čemu donosi odluku Vijeće poslijediplomskog studija,
 • prosjek ocjena najmanje 3,6 a iznimno može biti i 3,0 i u tom slučaju pristupnik mora priložiti 2 relevantne preporuke, od kojih jedna mora biti od voditelja diplomskog studija.

 

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:  Doktor znanosti (dr. sc.) iz područja prirodnih ili biotehničkih znanosti, obzirom na znanstveno područje koje je najviše obuhvaćeno temom doktorata, ekvivalent Ph. D.

 

Prijava treba sadržavati:

 

 • popunjeni obrazac za prijavu na poslijediplomski sveučilišni studij,
 • ovjerenu presliku diplome diplomskog studija, a magistri znanosti i diplome o stečenom stupnju magistra znanosti,
 • prijepis ocjena s prosjekom ocjena diplomskog studija, bez ocjene diplomskog rada, a magistri znanosti i prijepis ocjena s prosjekom ocjena magistarskog studija, bez ocjene magistarskog rada,
 • dokaz o znanju engleskog  jezika,
 • presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu za strane državljane,
 • životopis,
 • popis objavljenih znanstvenih radova,
 • rješenje o priznavanju kvalifikacije stečene u inozemstvu (samo za diplomu stečenu

na stranom sveučilištu),

 • obrazloženje razloga za upis na doktorski studij (opis svog znanstvenog interesa i planova u budućnosti), te prijedlog potencijalnog mentora i doktorskog istraživanja,
 • potvrda tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova školarine, ako troškove studija plaća tvrtka ili ustanova.

Broj slobodnih mjesta:  10

 

Visina školarine: 15.000,00 kn za I. i II. akademsku godinu te 10.000,00 kn za III. akademsku godinu poslijediplomskog sveučilišnog studija.

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj: 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split.

 

Detaljnije informacije: Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za studije mora, Ruđera Boškovića 37, 21000 Split; tel. 021 510 198,  e-mail: matilda.mamic@unist.hr ili na internet adresi Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu more.unist.hr.