Novosti

Obavijest o načinu održavanja nastave

23. ožujka 2020.

U skladu s Odlukom rektora Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragana Ljutića, od ponedjeljka, 16. ožujka 2020. godine nastava na Sveučilišnom odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu se odvija isključivo na daljinu.

 

Nositelji i suradnici na predmetima koji se održavaju do 19. travnja 2020. godine (Statistika, Inženjerska fizika, Poznavanje broda i plovidbe, Osnove ekologije, Botanika mora, Mikrobiologija mora, Zagađenje mora, Fiziologija morskih organizama, Očuvanje i prerada proizvoda mora II, Pomorsko javno i ribolovno pravo, Higijena u ribarskom gospodarstvu II, Marikultura beskralježnjaka, Ocjena kakvoće proizvoda mora, Ekotoksikologija, Modeliranje i simulacije u ribarstvu, Mikrobiologija zagađenih voda, Lovnost i selektivnost ribolovnih alata) dužni su:

  • organizirati nastavu putem Webinara, Google Diska ili na neki drugi način putem e-komunikacije sa studentima;
  • što prije obavijestiti studente o načinu održavanja nastave i njihovim obvezama (svaka studentska godina ima zajednički mail na koji se svim studentima te godine može poslati zajednička obavijest, a ukoliko nastavnici nemaju ovu mail adresu molimo da kontaktiraju predstojnike studija);
  • što prije javiti predstojnicima studija putem maila osnovne informacije o planiranom i organiziranom načinu održavanja nastave na daljinu.

 

Studenti Odjela su dužni:

  • redovito pratiti e-poštu i mrežne stranice Odjela za sve obavijesti;
  • savjesno izvršavati obveze na način i u rokovima kako je dogovoreno s nositeljem i suradnikom na predmetu, a u skladu s trenutnim okolnostima.

 

Upute za korištenje Webinara, za nastavnike i studente se nalaze na sljedećoj poveznici: https://www.srce.unizg.hr/sustav-za-webinare/prirucnici-i-animacije-o-sustavu-za-webinare.

 

Nastava na daljinu se održava prema važećem rasporedu nastave na studijima Odjela, a u narednom se razdoblju jedino sva praktična nastava (laboratorijske vježbe i terenska nastava) na Odjelu u potpunosti odgađa. Kontrola održane nastave će se vršiti preko izvješća nastavnika.

 

Studentska referada će za studente biti dostupna putem e-maila: vpanadic@unist.hr, a konzultacije s nastavnicima se također održavaju putem e-maila.

 

Ažurirani podaci bit će dostupni na mrežnim stranicama Odjela.