Novosti

ODLUKA O PARTICIPACIJI STUDENATA U TROSKOVIMA STUDIJA ZA AK./GOD. 23.-24.

11. rujna 2023.

Senat Sveučilišta u Splitu, na sjednici održanoj dana 13. srpnja 2023. godine, donio je Odluku o participaciji studenata u troškovima studija za akademsku godinu 2023./2024.

Tekst Odluke nalazi se u prilogu obavijesti.