Novosti

Početak uzorkovanja

12. lipnja 2020.

Dana 12. lipnja 2020. godine UNIST SOSM tim započeo je uzorkovanja morske vode u sklopu projekta WATECARE Interreg (Italy – Croatia 2014. – 2020.) kojem je cilj poboljšati kakvoću mora za kupanje. Uzorkovanje će se provoditi na području gradova Kaštela, Trogira i Splita, a ispitivanje koncentracija će se provoditi za indikatorske mikroorganizme E. coli i intestinalne enterokoke.