Novosti

Poziv za dostavu molbi za stipendiranje studentskog posjeta Penn State University

27. veljače 2017.

Sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Splitu o raspodjeli sredstava ostvarenih od upisnina studenata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2016./2017., donesenoj na 34. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu od 26. siječnja 2017. godine, pozivaju se studenti Sveučilišta u Splitu da dostave molbe za dodjelu stipendija studentima Sveučilišta u Splitu u svrhu posjeta Penn State University. Na Poziv se mogu javiti svi studenti sveučilišnih studija koji su u prethodnoj akademskoj godini do 30. rujna ostvarili najmanje 60 ECTS bodova, s prosjekom ocjena od najmanje 4,00 (normiranog s obzirom na ECTS bodove, zaokruženog na dvije decimale). Obavezno je aktivno znanje engleskog jezika. Rok za podnošenje molbi je 28. travnja 2017. godine. Molbe se podnose elektronskom poštom s naznakom "Prijava za Penn State University" na email adresu: info@szst.unist.hr. Uvjeti prijave i sve ostale informacije nalaze se ovdje.