Novosti

Poziv za dostavu prijedloga kandidata za izbor rektora Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2022. godine

26. siječnja 2018.