Novosti

Students’ CongreSS of Science and Sport in Split (ST-CongreSS)

25. ožujka 2024.

Ovim putem pozivamo studente da prijave sažetke za Students’ CongreSS of Science and Sport in Split (ST-CongreSS) koji se održava u Splitu od 8. do 10. svibnja 2024.

Radi se o interdisciplinarnom događanju koje će spojiti studentski znanstveni kongres sa sportskim aktivnostima na temu zdravog načina života. Osigurat će jedinstvenu platformu za studente da pokažu svoja akademska postignuća putem usmenih ili posterskih prezentacija te poticati suradnju unutar UniAdrion mreže, među sveučilištima SEA-EU alijanse i šire.

 Više informacija o ST-CongreSS-u i prijavi sažetaka možete pronaći na poveznici https://shorturl.at/iBLR6, a u privitku se nalazi kratki pregled kongresa po danima.