Novosti

Upisi na više godine preddiplomskih I diplomskih studija Odjela

9. rujna 2022.

 

 

 

UPISI NA PREDDIPLOMSKI STUDIJ BIOLOGIJA I TEHNOLOGIJA MORA

Upisi na drugu godinu preddiplomskog studija Biologija i tehnologija mora će se održati u srijedu 5 listopada, od 9:30 do 13h u učionici A440.

Upis na treću godinu studija će se održati u četvrtak 6 listopada, od 9:30 do 13 sati u učionici A440.

 

 

UPISI NA DIPLOMSKI STUDIJ EKOLOGIJA I ZAŠTITA MORA

upisi na više godine diplomskog studija Ekologija i zaštita mora će se održati u petak 7.10.2021. godine sa početkom u 9:00 pa do 12:30 sati u uredu predstojnice studija A517, a nakon toga na referadi. Molimo studente koji su položili sve ispite i upisuju cijelu godinu da dođu prvi na upise.

 

 

UPISI NA DIPLOMSKI STUDIJ MORSKO RIBARSTVO

upisi na više godine diplomskog studija Morsko ribarstvo će se održati u petak 7.10.2021. godine sa početkom u 9:30 pa do 12:00 sati u uredu predstojnice studija A518, a nakon toga na referadi.

 

Na upise ponesite Indeks sa upisanim svim ocjenama što je ključno za izračunavanje stečenih ECTS bodova. Mole se studenti koji su položili sve ispite i upisuju cijelu godinu da dođu prvi.

Upisnina za upise u više godine studija iznosi 350,00kn, a visina participacije studenata u troškovima studija plaća se razmjerno broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini.

 

Molimo da uplate upisnine i participacije studenata u troškovima studija vršite na dvije odvojene uplatnice na broj računa:

HR 0524070001100578938

Model: 02, Poziv na broj: 680

Potvrdu o izvršenoj uplati donijeti u Studentsku službu prilikom upisa!.

 

Klikom na poveznicu preuzmite Odluku o plaćanju participacije u troškovima studiranja i kalendar nastavne aktivnosti za akademsku godinu 2022./2023.