Education hubs

Važnu komponentu studijskih programa Odjela predstavlja stručna praksa tijekom koje studenti unaprjeđuju znanja i stječu kompetencije koje su u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Odjel pruža svojim studentima mogućnost obavljanja stručne prakse u suradnji s nastavnim bazama, i to Centrom za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC), Institutom za oceanografiju i ribarstvo, Javnom ustanovom More i krš i Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

 

Koordinator za nastavne baze Sveučilišnog odjela za studije mora je prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner.

The coastal managment centre

The coastal managment centre

Priority Actions Programme/Regional Activity Centre (PAP/RAC), established in 1977, is one of the six Regional Activity Centres of the Mediterranean Action Plan (MAP), itself part of the United Nations Environment Programme (UN Environment). Twenty one Mediterranean countries as well as the European Union make up the MAP, and their common objective is the creation of a healthier Mediterranean environment, resting on the principle of sustainable development.

Institute of Oceanography and Fisheries

Institute of Oceanography and Fisheries

The Institute of Oceanography and Fisheries is a scientific institution established for the investigation of the sea. The scientific activity conducted encompasses virtually all aspects concerned with sea exploration: physical, chemical, geological, biological and fisheries. In it’s seventy years of existence, the scientists at the Institute have published over 1700 scientific and professional papers in both domestic and foreign publications.

More i krš

More i krš

Javna ustanova MORE I KRŠ obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Splitsko-dalmatinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova. 

Association Sunce

Association Sunce

Association Sunce was founded in 1998 by the group of Split intellectuals as a response to the growing need for an independent and expert body that will offer solutions to environmental issues and nature protection.

Today Sunce is known, at the national and international level, as one of the leading organizations for the protection of nature and environment in Croatia.