Projects

Znanstveni i stručni rad na Odjelu usmjeren je na istraživanja mora i njegovih bioloških bogatstava u znanstvenom području biotehničkih znanosti, odnosno u područjima ribarstva i očuvanja morskih resursa, zaštite morskog okoliša, zatim higijene, očuvanja i prerade proizvoda mora te sanitarne mikrobiologije, mikrobiologije hrane i molekularne biotehnologije.

Neki od projekata:

 

 • EU Sharks (LIF22-GIE-IT-LIFE EU SHARKS-101114031) LIFE European Sharks uključit će europske građane i pomorske dionike u zajednički napor zaštite mediteranskih morskih pasa i raža, najugroženije skupine morskih vrsta u Europi, kojoj prijete neodržive razine slučajnog ulova, onečišćenja i uništavanja staništa.  (1.10.2023-30.09.2027.) - Izvor financiranja EU LIFE

 

 • INNOSOL4MED - Innovative sustainable solutions for ready-to-eat traditional Mediterranean products and non-conventional healthy foods (1.6.2023- - 31.5.2026.)- Izvor financiranja: OBZOR 2020 EU Prima Program.

 

 • FishSafe - Inovativne udice za parangale - (12.4.2022. - 31.3.2023.) - Izvor financiranja: Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

 

 • Hadriaticum Data Hub - Data management, protocols harmonization, preparations of guidelines: cross-border tools for maritime spatial planning decision-makers (HATCH); izvor financiranja: INTERREG Italija-Hrvatska; trajanje projekta: 01. lipnja 2022. - 30. lipnja 2023.; voditelj: doc. dr. sc. Maja Krželj

 

 • Inovativni, ekološki pristup uzgoju dagnje na konopima od recikliranih materijala uz eDNA barkodiranje i pasterizaciju konzumnih školjki s ciljem podizanja kvalitete i vrijednosti finalnog proizvoda te zaštite okoliša (INNODAGNJA); izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva; trajanje projekta: 12. travnja 2022. – 31. ožujka 2023.; voditelj: izv. prof. dr. sc. Mirela Petrić

 

 • In-silico boosted, pest prevention and-off seasnew on focused IMP against new and emerging fruit flies ("OFF Season" FF-IPM); izvor financiranja: Obzor 2020

 

 • Capacity building for Blue Growth and curriculum development of Marine Fishery in Albania – ALMARS; izvor financiranja: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency; voditelj: prof. dr. sc. Alen Soldo

 

 • Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu (InteRiV); izvor financiranja: Europski socijalni fond; voditelj: doc. dr. sc. Maja Krželj;

 

 • Fisheries in the Adriatic Region – a Shared Ecosystem Approach (FAIRSEA); izvor financiranja: INTERREG Italija-Hrvatska; voditelj: prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner;

 

 • Water management solutions for reducing microbial environmental impact in coastal areas (WATERCARE); izvor financiranja: INTERREG Italija-Hrvatska; voditelj: doc. dr. sc. Maja Krželj;

 

 • Očuvanje i održiva upotreba biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH; izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede; voditelj: izv. prof. dr. sc. Frane Strikić

 

 • Analitička i senzorska karakterizacija vina Šibensko-kninske županije; izvor financiranja: Šibensko-kninska županija; voditelj: doc. dr. sc. Leo Gracin

 

 • Istraživanje proizvodnog i tržišnog potencijala Lučanske šljive; izvor financiranja: Splitsko-dalmatinska županija; voditelj: izv. prof. dr. sc. Frane Strikić

 

 • Microplastics in Seafood; izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund; voditelj: doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković;

 

 • Management and control of invasive fruit fly pests of cherries; izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund; voditelj: doc. dr. sc. Mario Bjeliš;

 

 • Coastal Biology in Croatia; izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund; voditelj: prof. dr. sc. Alen Soldo;

 

 • Selektivnost plivarice oližnice i potegače za lov gira; izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede;

 

 • Costal Marine Environmental Science; izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund; voditelj: prof. dr. sc. Alen Soldo;

 

 • Kartiranje morskih staništa Natura 2000; izvor financiranja: Splitsko-dalmatinska županija; partner: Javna ustanova More i krš; voditelj: prof. dr. sc. Alen Soldo;

 

 • Selektivnost vrša za lov škampa; izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede; voditelj: prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner;

 

 • Pilot project on catch and discard composition including solutions for limitation and possible elimination of unwanted by-catches in trawl net fisheries in the Mediterranean (DISCATCH); izvor financiranja: EU; voditelj: prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner;