Novosti

Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u okviru Erasmus+

11. studenog 2019.

U privitku se nalazi odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2019./2020.