Upisi na diplomski sveučilišni studij

UVJETI UPISA

 

Studiranje na diplomskim studijima Morsko ribarstvo i Ekologija i zaštita mora mogu nastaviti prvostupnici koji su završili preddiplomski studij Morskog ribarstva, Biologije i ekologije mora ili Biologije i tehnologije mora Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu i prvostupnici koji su završili različite preddiplomske sveučilišne studije iz znanstvenih područja biotehničkih i prirodnih znanosti, uz eventualno polaganje razlikovnih predmeta.

PRIJAVE

Prijave za upis primaju se u Studentskoj službi od 18. do 29. rujna 2023. u vremenu od 9:30 do 12:00 sati.

RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku na kojem nema razredbenog ispita, već se rang lista pristupnika utvrđuje temeljem prosjeka ocjena i duljine studiranja preddiplomskog studija. Prednost pri upisu imaju pristupnici s manjim brojem razlikovnih predmeta.

 

Rang lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena 29. rujna 2023. na web stranicama Odjela (http://more.unist.hr/) iza 14:00 sati.

UPIS

Upisi studenata obavljat će se 2. i 3. listopada 2023. u vremenu od 9:30 do 12:00 sati.

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  • izvornik (original) domovnice ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
  • izvornik (original) svjedodžbe ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju,
  • prijepis ocjena ostvarenih tijekom preddiplomskog studija s izračunatim prosjekom,
  • nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom Fakultetu ili Odjelu),
  • dvije fotografije veličine 35 mm x 45 mm,
  • potvrdu o prebivalištu (preslika osobne iskaznice za pristupnike s područja Splita),
  • dokaz o uplati troškova upisnine u iznosu od 53,09 eura.

 

Žiro-račun Odjela: IBAN HR0524070001100578938, poziv na broj 02680

INFORMACIJE

Detaljnije obavijesti o diplomskim studijima Morsko ribarstvo i Ekologija i zaštita mora, kao i informacije o upisima, dostupne su na web stranicama (http://more.unist.hr/) ili se mogu dobiti u Studentskoj službi Odjela telefonski (021/510-190) ili osobno (Ruđera Boškovića 37).