Obavezni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Zagađenje mora
  30
  15
  0
  4
 • Statističke metode u biotehnologiji
  30
  0
  30
  4
 • Mikrobiologija zagađenih voda
  15
  15
  0
  3
 • Ekotoksikologija
  30
  15
  0
  3
 • Terenska nastava
  4
 • Ukupno obvezni
  105
  45
  30
  18

Izborni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Ekologija morskih sisavaca
  15
  15
  0
  3
 • Ribarstvena hidroakustika
  15
  15
  0
  3
 • Odabrana poglavlja iz ekologije planktona
  15
  15
  0
  3
 • Mikrozooplankton
  15
  0
  0
  2
 • Mikrometeorologija
  15
  8
  7
  3
 • Prirodni toksini u moru
  15
  0
  0
  2
 • Biopoizvodnja morskih ekosustava
  15
  0
  0
  2
 • Ponašanje riba
  15
  0
  0
  2
 • Ugrožene vrste Jadrana
  15
  0
  0
  2
 • Marikultura beskralježnjaka
  15
  15
  0
  3
 • Postupci provjere, analize i prikaza prostornih podataka
  15
  0
  15
  3
 • Gospodarenje živim bogatstvima mora
  30
  15
  15
  5