Obvezni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Integralno upravljanje obalnim zonama
  30
  15
  0
  4
 • Ekološko modeliranje
  30
  0
  30
  6
 • Metodika znanstvenog rada
  15
  30
  0
  4
 • Terenska nastava
  4
 • Ukupno obvezni
  75
  45
  30
  18

Izborni predmeti

 • Naziv predmeta
 • P
 • S
 • V
 • ECTS
 • Biologija, ekologija i uzgoj školjkaša
  15
  15
  0
  3
 • Biološka ivazija
  15
  0
  0
  2
 • Bioinformatika
  15
  0
  15
  3
 • Mikrobni procesi u sedimentu
  15
  0
  0
  2
 • Optika mora
  15
  0
  15
  3
 • Biotehnologija
  15
  0
  0
  2
 • Procjene utjecaja na okoliš
  15
  15
  0
  3
 • Klimatske promjene i morski ekosustavi
  15
  15
  0
  3
 • Ekologija i društvo
  15
  0
  0
  3
 • Ekologija ranih razvojnih stadija riba
  15
  15
  0
  3
 • Pravo zaštite ribolova i morskog okoliša
  15
  0
  0
  2
 • Bodljikaši
  15
  0
  15
  3
 • Biologija, ekologija i dinamika populacija glavonožaca
  15
  15
  0
  3