Novosti

Jesenski upisni rok na preddiplomskom studiju Odjela za studije mora (ak. god. 2022./2023.)

22. srpnja 2022.

Na Odjelu za studije mora Sveučilišta u Splitu u akademskoj 2022./ 2023., nakon ljetnog upisnog roka, u jesenskome roku koji je počeo je 21.srpnja i završava 19. rujna, moguće se i dalje prijaviti na prediplomski studij Biologija i tehnologija mora.

 

UPISI

Upisi za jesenski upisni rok obavljat će se temeljem rang liste uspješnosti na državnoj maturi 20. i 21. rujna 2022. godine u vremenu od 9:30 do 12:00 sati u Studentskoj službi, Ruđera Boškovića 33, Zgrada tri fakulteta (aula PMF-a).

 

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

 • izvornik (original) domovnice ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
 • potvrdu o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e– Građani (samo za studente s mjestom prebivališta izvan Splita),
 • zvornik svjedodžbe o završnome radu,
 • izvornik potvrde o položenim ispitima državne mature i položenom izbornom predmetu iz Biologije,
 • dvije fotografije veličine 35 mm x 45 mm, presliku važeće osobne iskaznice uz predočenje originala,
 • dokaz o uplati troškova upisnine u iznosu od 400,00 kn.

 

Informacije o Odjelu:

 • Adresa:           Ruđera Boškovića 37, 21000 Split
 • Tel:                 021/510-190
 • URL:               http://more.unist.hr/
 • E-mail:           vpanadic@unist.hr
 • IBAN:             HR0524070001100578938, model: 02, poziv na broj: 680

 

Sve informacije o upisima još možete pronaći na poveznici.