Upisi na preddiplomski sveučilišni studij

UVJETI UPISA

 

Na natječaj za upis mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje te položili državnu maturu osnovne (B) razine i izborni predmet Biologija, a prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog ureda (SPU).

Rang lista uspješnosti pristupnika vrednuje se kako slijedi:

- ocjene iz srednje škole (40%),

- predmeti državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik), koji su obuhvaćeni osnovnom (B) razinom (30%) i

- ocjena iz Biologije kao izbornog predmeta na državnoj maturi (30%).

Pravo upisa na studij stječu pristupnici prema uspjehu s rang liste uspješnosti, bez dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti kandidata.

UPISI

 

Upisi za jesenski upisni rok obavljat će se temeljem rang liste uspješnosti na državnoj maturi 20. i 21. rujna 2021. godine u vremenu od 9:30 do 12:00 sati.

 

Za upis je potrebno dodatno priložiti:

 

  • izvornik (original) domovnice ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
  • izvornik (original) svjedodžbe ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju,
  • prijepis ocjena ostvarenih tijekom preddiplomskog studija s izračunatim prosjekom,
  • nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo kandidati koji su preddiplomski studij završili na drugom Fakultetu ili Odjelu),
  • dvije fotografije veličine 35 mm x 45 mm,
  • potvrdu o prebivalištu (preslika osobne iskaznice za pristupnike s područja Splita),
  • dokaz o uplati troškova upisnine u iznosu od 400,00 kn.

 

Informacije o Odjelu:

Adresa:           Ruđera Boškovića 37, 21000 Split

Tel:                 021/510-190

URL:               http://more.unist.hr/

E-mail:           vpanadic@unist.hr

IBAN:             HR0524070001100578938, model: 02, poziv na broj: 680

INFORMACIJE

 

Detaljnije obavijesti o preddiplomskom studiju Biologija i tehnologija mora, kao i informacije o upisima, dostupne su na web stranicama (http://more.unist.hr/) ili se mogu dobiti u Studentskoj službi Odjela telefonski (021/510-190) ili osobno (Ruđera Boškovića 37).