Novosti

Upisi na sveučilišni prijediplomski studij Biologija i tehnologija mora 2023

14. srpnja 2023.
Upisi na sveučilišni prijediplomski studij Biologija i tehnologija mora 2023

 

Upisi za ljetni upisni rok obavljat će se temeljem rang liste uspješnosti na državnoj maturi 20. i 21. srpnja 2023. godine u vremenu od 9:30 do 12:30 sati u Studentskoj službi Sveučilišnog odjela za studije mora, u Zgradi tri fakulteta, Ruđera Boškovića 33, Split (aula Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Split). Slijedite upute na grafičkom prikazu!

 

Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  • izvornik (original) domovnice ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
  • izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani,
  • izvornik svjedodžbe o završnome radu,
  • izvornik potvrde o položenim ispitima državne mature i položenom izbornom predmetu iz Biologije,
  • dvije fotografije veličine 35 mm x 45 mm,
  • presliku važeće osobne iskaznice uz predočenje originala,
  • potvrdu o prebivalištu ili elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e– Građani (samo za studente s mjestom prebivališta izvan Splita),
  • Dokaz o uplati 53,09 eura na ime troškova upisa i upisnih materijala na žiro račun Sveučilišta u Splitu: (IBAN)HR0524070001100578938 i obavezno model: 02, poziv na broj: 680.