Međunarodna suradnja

ERASMUS PROGRAM

 

Program Erasmus+ je najveći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. – 2020 koji obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta.

 

Program Erasmus+ zamijenio je 7 ranijih programa: Program za cjeloživotno učenje (s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te 5 programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

 

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta, a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

  • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  • Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
  • Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika
  • Aktivnosti Jean Monnet
  • Sport

 

Erasmus ID kod Sveučilišta u Splitu: HR SPLIT01

PIC broj: 999818189

Broj Erasmus povelje za visoko obrazovanje: 255210-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE

AKTIVNOSTI ZA STUDENTE

1. Studijski boravak

2. Stručna praksa

Studenti u trenutku odlaska na mobilnost moraju biti upisani na najmanje drugu godinu prijediplomskog studija (iznimka: kod odlaska na stručnu praksu moguće je i sudjelovanje studenata koji su upisani u prvu godinu prijediplomskog studija). Student koji upisuje 1. godinu diplomskog studija treba dostaviti potvrdu o upisu (statusu).

 

Obrasci i dokumenti za odlazne studente nalaze se na linku:

AKTIVNOSTI ZA OSOBLJE

  1. Podučavanje (nastavno osoblje)
  2. Osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje)
  3. Podučavanje (za nenastavno osoblje iz inozemnih tvrtki)
  4. Kombinirana mobilnost podučavanje/osposobljavanje

 

Obrasci i dokumenti za odlazno osoblje se nalaze na linku:

ERASMUS koordinator Sveučilišnog odjela za studije mora je doc. dr. sc. Frano Matić (fmatic@more.unist.hr)

 

ECTS povjerenik  Sveučilišnog odjela za studije mora prof. dr. sc. Alen Soldo (soldo@more.unist.hr)

Sveučilište u Splitu – Međunarodna suradnja

Agencija za mobilnost i programe EU