News

Javna obrana doktorskog rada Nike Ugrin.
Odluka o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ programa za Natječajnu godinu 2023. – studeni 2023
Obavijest o radu studentske službe
Obavijest o radu studentske referade
Doktorski rad – Nika Ugrin
Obavijest o radu studentske referade
Obavijest: Preuzimanje studentskih iskaznica
POZDRAV BRUCOŠIMA DIPLOMSKIH STUDIJA
Rang lista uspješnosti pristupnika – doktorski studij Primijenjene znanosti o moru
Rang lista uspješnosti pristupnika na sveučilišnom diplomskom studiju Ekologija i zaštita mora
Termini ispita u dodatnom ispitnom roku
245678910Last