Projekti

Znanstveni i stručni rad na Odjelu usmjeren je na istraživanja mora i njegovih bioloških bogatstava u znanstvenom području biotehničkih znanosti, odnosno u područjima ribarstva i očuvanja morskih resursa, zaštite morskog okoliša, zatim higijene, očuvanja i prerade proizvoda mora te sanitarne mikrobiologije, mikrobiologije hrane i molekularne biotehnologije.

 

Neki od financiranih znanstvenih i stručnih projekata na Odjelu do danas su:

 1. DISCATCH: Pilot project on catch and discard composition including solutions for limitation and possible elimination of unwanted by-catches in trawl net fisheries in the Mediterranean; izvor financiranja: EU; koordinator projekta: CNR-ISMAR; voditelj projekta na Sveučilištu u Splitu: prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner;
 2. Selektivnost vrša za lov škampa; izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede; voditelj projekta: prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner;
 3.  Kartiranje morskih staništa Natura 2000; izvor financiranja: Splitsko-dalmatinska županija; partner: Javna ustanova More i krš; voditelj projekta: prof. dr. sc. Alen Soldo;
 4. Costal Marine Environmental Science; izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund; voditelj projekta: prof. dr. sc. Alen Soldo;
 5. Selektivnost plivarice oližnice i potegače za lov gira; izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede;
 6. Coastal Biology in Croatia; izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund; voditelj projekta: prof. dr. sc. Alen Soldo;
 7. Management and control of invasive fruit fly pests of cherries; izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund; voditelj projekta: doc. dr. sc. Mario Bjeliš;
 8. Microplastics in Seafood; izvor financiranja: University of Split – Penn State Collaboration Development Fund; voditelj projekta: doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković;
 9. Istraživanje proizvodnog i tržišnog potencijala Lučanske šljive; izvor financiranja: Splitsko-dalmatinska županija; voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Frane Strikić
 10.  Analitička i senzorska karakterizacija vina Šibensko-kninske županije; izvor financiranja: Šibensko-kninska županija; voditelj projekta: doc. dr. sc. Leo Gracin
 11. Očuvanje i održiva upotreba biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u RH; izvor financiranja: Ministarstvo poljoprivrede; voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Frane Strikić
 12. Water management solutions for reducing microbial environmental impact in coastal areas (WATERCARE); izvor financiranja: INTERREG Italija-Hrvatska; voditelj projekta na Sveučilištu u Splitu: doc. dr. sc. Maja Krželj;
 13. Fisheries in the Adriatic Region – a Shared Ecosystem Approach (FAIRSEA); izvor financiranja: INTERREG Italija-Hrvatska; voditelj projekta na Sveučilištu u Splitu: prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner;
 14. Internacionalizacija studijskih programa Morskog ribarstva i Vojnog pomorstva na Sveučilištu u Splitu (InteRiV); izvor financiranja: Europski socijalni fond; voditelj Elementa 2 projekta: doc. dr. sc. Maja Krželj;
 15. Capacity building for Blue Growth and curriculum development of Marine Fishery in Albania – ALMARS; izvor financiranja: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency; voditelj projekta: prof. dr. sc. Alen Soldo
 16.  In-silico boosted, pest prevention and-off seasnew on focused IMP against new and emerging fruit flies ("OFF Season" FF-IPM); izvor financiranja: Obzor 2020