Nastavne baze

Važnu komponentu studijskih programa Odjela predstavlja stručna praksa tijekom koje studenti unaprjeđuju znanja i stječu kompetencije koje su u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Odjel pruža svojim studentima mogućnost obavljanja stručne prakse u suradnji s nastavnim bazama, i to Centrom za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC), Institutom za oceanografiju i ribarstvo, Javnom ustanovom More i krš i Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

 

Koordinator za nastavne baze Sveučilišnog odjela za studije mora je prof. dr. sc. Svjetlana Krstulović Šifner.

Plavi svijet

Plavi svijet

Plavi svijet Institut za istraživanje i zaštitu mora (skraćeno Institut Plavi svijet) djeluje na očuvanju morskog okoliša provođenjem tri glavna programa – programa znanstvenog istraživanja, obrazovnog programa i programa zaštite. Predmet znanstvenog istraživanja su veliki morski kralježnjaci (kitovi, morske kornjače i hrskavične ribe) te se spoznaje iz rezultata istraživanja prevode u obrazovne sadržaje i koriste u projektima zaštite vrsta i staništa. Naše sjedište nalazi se na otoku Lošinju s istraživačkim postajama na otocima Murteru i Visu gdje surađujemo s lokalnim zajednicama, ali i nacionalnim, regionalnim i međunarodnim ustanovama i organizacijama kako bi zajednički unaprijedili održivo upravljanje morskim okolišem i zaštitu morskog okoliša na području čitavog Sredozemlja.

 

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

Priority Actions Programme/Regional Activity Centre (PAP/RAC), established in 1977, is one of the six Regional Activity Centres of the Mediterranean Action Plan (MAP), itself part of the United Nations Environment Programme (UN Environment). Twenty one Mediterranean countries as well as the European Union make up the MAP, and their common objective is the creation of a healthier Mediterranean environment, resting on the principle of sustainable development.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Institut za oceanografiju i ribarstvo je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi istraživanjem mora. Od samog utemeljenja znanstvena djelatnost Instituta je izrazito multidisciplinarna, budući da  su njom obuhvaćena gotovo sva područja istraživanja mora. Institut provodi veoma kompleksna istraživanja iz područja biološke, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije, te ribarstvene biologije i marikulture.

More i krš

More i krš

Javna ustanova MORE I KRŠ obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Splitsko-dalmatinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova. 

Udruga Sunce

Udruga Sunce

Udrugu Sunce osnovala je 1998. godine grupa splitskih intelektualaca kako bi odgovorili na rastuću potrebu društva za neovisnim i stručnim tijelom koje će ponuditi rješenja u pitanjima zaštite okoliša i prirode.Danas je Sunce prisutno na nacionalnom i međunarodnom nivou kao jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj.Zauzimamo se za povećanje standarda i unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode, potičemo uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovaramo stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.

Prirodoslovni muzej I zoološki vrt – Split

Prirodoslovni muzej I zoološki vrt – Split

Prirodoslovni muzej je osnovan 10. ožujka 1924. godine kao Gradski prirodoslovni muzej, a prvim kustosom Muzeja imenovan je upravo prof. Girometta koji je njime upravljao sve do smrti 1939. godine.

Prirodoslovni muzej istražuje prirodnine, stručno i znanstveno prikuplja, obrađuje, sistematizira i prezentira ulogu i razvoj žive i nežive prirode i čovjeka te popularizira prirodoslovlje uz naglašavanje osobnosti Muzeja u svim segmentima. Uz zaštitu i prezenatciju muzejske građe,  ovaj muzej provodi i edukativnu djelatnost s djecom predškolske dobi, učenicima osnovih i srednjih škola, studentima. Posjeduje preko 150 tisuća muzejskih predmeta raspoređenih u 53 manje ili veće zbirke. Zoološki vrt smješten je na brdu Marjan je u tijeku procesa prenamjene nekadašnjeg sadržaja u Zoološki vrt - edukacijski centar s tradicijskim i izvornim pasminama domaćih životinja.

Društvo istraživača mora 20000 milja

Društvo istraživača mora 20000 milja

Društvo istraživača mora 20000 milja okuplja ambiciozne, svestrane i kreativne istraživače čiji je primarni interes područje biologije mora. Članovi Društva imaju bogato iskustvo u organiziranju i provođenju projekata, u stručnom i u organizacijskom smislu.

Osnovni ciljevi Društva su poticanje i unapređenje edukativno-istraživačkih djelatnosti; vrednovanje, očuvanje i zaštita prirode i bioraznolikosti primjenom odrednica održivog razvoja. Ovim ciljevima namjena Društva su poticanje i promicanje istraživanja ekosustava mora i njegova zaštita, zagovaranje prihvatljivog gospodarenja morskim resursima te izgradnja image-a Hrvatske kao zemlje s velikom bioraznolikošću. Društvo u svojim redovima okuplja istraživače mora iz svih prirodoslovnih grana, a poglavito iz područja biologije. U udruzi aktivno sudjeluje 10-ak članova od kojih su svi profesionalni ronioci i biolozi mora.

Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje“

Javna ustanova “Park prirode Lastovsko otočje“

Parkom prirode Lastovsko otočje upravlja Javna ustanova Park prirode „Lastovsko otočje“ koju je Vlada Republike Hrvatske 2006. godine osnovala Uredbom o osnivanju Javne ustanove Park prirode „Lastovsko otočje“. Radom ustanove rukovodi ravnatelj, dok sve važne dokumente i odluke donosi Upravno vijeće na sjednicama Upravnog vijeća, koje broji pet članova a imenuje ih ministar zaštite okoliša i energetike. Uloga Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje Parka prirode u cilju zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja,  zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjeluje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i ostalim pozitivnim propisima.

Javna ustanova "Park prirode Telašćica"

Javna ustanova "Park prirode Telašćica"

Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ upravlja prostorom Parka prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode, Statutu i drugim aktima Ustanove. Park prirode proglašava Sabor Republike Hrvatske, a Javnu ustanovu osniva RH Uredbom Vlade Republike Hrvatske. Javna ustanova „Park prirode Telašćica“ osnovana je 1988. godine pod nazivom Radna organizacija „Park prirode Telašćica“. Sjedište Ustanove je u Salima. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje prirodne i kulturne baštine „Parka prirode Telašćica“ u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara te nadzor provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim se upravlja u skladu sa zakonom. Javnom ustanovom „Park prirode Telašćica“ upravlja Upravno vijeće koje je imenovano od za to nadležnog ministra.