Nastavne baze

Važnu komponentu studijskih programa Odjela predstavlja stručna praksa tijekom koje studenti unaprjeđuju znanja i stječu kompetencije koje su u skladu sa zahtjevima tržišta rada. Odjel pruža svojim studentima mogućnost obavljanja stručne prakse u suradnji s nastavnim bazama, i to Centrom za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC), Institutom za oceanografiju i ribarstvo, Javnom ustanovom More i krš i Udrugom za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce.

 

Koordinator za nastavne baze Sveučilišnog odjela za studije mora je doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković.

Prirodoslovni muzej I zoološki vrt - Split

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija

Priority Actions Programme/Regional Activity Centre (PAP/RAC), established in 1977, is one of the six Regional Activity Centres of the Mediterranean Action Plan (MAP), itself part of the United Nations Environment Programme (UN Environment). Twenty one Mediterranean countries as well as the European Union make up the MAP, and their common objective is the creation of a healthier Mediterranean environment, resting on the principle of sustainable development.

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Institut za oceanografiju i ribarstvo

Institut za oceanografiju i ribarstvo je osnovan 1930. godine kao prva nacionalna znanstveno-istraživačka institucija koja se bavi istraživanjem mora. Od samog utemeljenja znanstvena djelatnost Instituta je izrazito multidisciplinarna, budući da  su njom obuhvaćena gotovo sva područja istraživanja mora. Institut provodi veoma kompleksna istraživanja iz područja biološke, kemijske i fizičke oceanografije, sedimentologije, te ribarstvene biologije i marikulture.

More i krš

More i krš

Javna ustanova MORE I KRŠ obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Splitsko-dalmatinske županije u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja Ustanova. 

Udruga Sunce

Udruga Sunce

Udrugu Sunce osnovala je 1998. godine grupa splitskih intelektualaca kako bi odgovorili na rastuću potrebu društva za neovisnim i stručnim tijelom koje će ponuditi rješenja u pitanjima zaštite okoliša i prirode.Danas je Sunce prisutno na nacionalnom i međunarodnom nivou kao jedna od vodećih organizacija za zaštitu prirode i okoliša u Hrvatskoj.Zauzimamo se za povećanje standarda i unapređenje sustava zaštite okoliša i prirode, potičemo uključivanje i sudjelovanje javnosti te zagovaramo stvaranje odgovornog društva svjesnog povezanosti ljudi i prirode.