WATERCARE

water

WATERCARE (eng. Water management solutions for reducing microbial environmental impact in coastal areas) je međunarodni projekt koji se provodi u okvirima prekograničnog programa INTERREG Hrvatska–Italija (2014-2020). Projekt ima za cilj smanjenje utjecaja mikrobiološkog onečišćenja u vodama za kupanje uslijed velikih oborina, u skladu s Direktivom 2006/7/EZ Europskog parlamenta i vijeća o upravljanju kvalitetom vode za kupanje te je uokviren u kontekst zajedničkih strateških prioriteta EU za poboljšanje uvjeta kakvoće mora u morskim i obalnim vodama, koristeći održive i inovativne tehnologije i pristupe.

 

U sklopu projekta će biti razvijen integrirani sustav za praćenje kvalitete vode (WQIS) koji će omogućiti monitoring kakvoće vode u odabranim pilot područjima, s ciljem razvoja sustava za uzbunjivanje koji bi, u slučaju mikrobiološkog onečišćenja voda na pilot područjima, pružio trenutno upozorenje korisnicima. Opći cilj projekta je dati alternativni model upravljanja obalnim vodama koji će omogućiti prekograničnu provedbu integriranog plana za sprječavanje, minimiziranje i eliminaciju unosa bakterijskih patogena u priobalne vode. Sustav će moći predvidjeti događaje nekoliko sati unaprijed te na taj način omogućiti preventivno prepoznavanje potencijalnih ekoloških rizika od mikrobiološkog onečišćenja kupališta, uzrokovanih neuobičajeno velikim količinama padalina.

 

Projektom je obuhvaćeno 5 pilot područja (rijeke Raša, Cetina i Neretva na hrvatskoj strani te rijeka Pescara i potok Arzilla u Fanu na talijanskoj obali) na kojima će biti postavljene plutače s integriranim uređajima za implemetaciju praćenja kvalitete vode te 11 postaja duž obalne linije Splitsko dalmatinske županije na kojima Odjel provodi uzorkovanja ovisno o epizodama padalina.

U projektu sudjeluje ukupno 10 partnera (5 hrvatskih i 5 talijanskih):

 

LP Nacionalno vijeće za istraživanje - Institut za morske znanosti (CNR –IRBIM) Ancona

PP1 ASET S.p.A. Fano

PP2 Regija Marche

PP3 Regija Abruzzo

PP4 Sveučilište “Carlo Bo” Urbino

PP5 Splitsko dalmatinska županija

PP6 Dubrovačko neretvanska županija

PP7 Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu

PP8 Centar za istraživanje materijala Istarske županije – METRIS

PP9 Hrvatske vode

 

Projekt je službeno započeo 01.01.2019. godine.

Ukupna vrijednost projekta: 2.833.019,40 eura (85% osigurano iz EU fondova).

Članovi projektnog tima:

  • Maja Krželj, voditeljica projekta
  • Marin Ordulj, koordinator stručnog dijela
  • Mateja Baranović, stručni suradnik
  • Nikola Bejo, financijski koordinator
  • Josipa Ferri, administrativni koordinator
  • Zvjezdana Popović Perković, komunikacijski koordinator

 

Službena mrežna stranica pojekta: https://www.italy-croatia.eu/web/watercare

Facebook: Project Watercare

WATERCARE NOVOSTI